خدمات من

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

تعویض مفصل زانو

از بین رفتن غضروف، ساییدگی مفصل، التهاب آن علت اصلی تعویض مفصل زانو یا همان آرتروپلاستی زانو می باشد.

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

تعویض مفصل لگن

در این عمل جراح مفصل آسیب دیده بیمار را برداشته و یک مفصل مصنوعی جایگزین آن می کند.

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

اصلاح پای پرانتزی

همه چیز در مورد عمل اصلاح پای پرانتزی(استئوتومی)، فیلم عمل، مراقبتهای بعد از عمل

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

اصلاح پای ضربدری

عمل جراحی پای ضربدری یا ژنووالگوم جهت حفظ مفصل زانو انجام شده و از سرعت تخریب آن می کاهد.

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

جراحی در رفتگی مکرر شانه

بیشتر ورزشکارانی که مفصل شانه آنها آسیب میبیند، دچار در رفتگی مکرر شانه میشوند و باید پس از معاینه پزشک، مفصل آسیب دیده جراحی شود.

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

جراحی ترمیم تاندون شانه

در مواردی که کشیدگی تاندون با استراحت و انجام حرکات ورزشی وضعیت بیمار بهبود نمی یابد نیاز به عمل می باشد.

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

جراحی رباط صلیبی

عمدتا پس از آسیب جدی و ناگهانی رباط صلیبی دچار پارگی میشود، پس از جراحی رباط صلیبی باید فیزیوتراپی و توان بخشی حتما انجام شود.

دکتر شریفزاده متخصص زانو و اسیب های ورزشی

جراحی ترمیم مینیسک زانو

پارگی مینیسک یکی از آسیب های شایع زانو است که در اثر پیچ خوردگی یا خم شدن ناگهانی مفصل زانو ایجاد می شود